Preuzimanje – Javni pristup

preuzimanje

Cenovnik

preuzimanje

Tarifni sistem

preuzimanje

Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom

preuzimanje

Plan javnih nabavki 01.12.2020

preuzimanje

Program poslovanja za 2021. god.

preuzimanje

Izveštaj o radu za 2019. god.

preuzimanje

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta

preuzimanje

Odluka o formiranju komisije za rešavanje reklamacija potrošača

preuzimanje

Odluka o formiranju savetodavnog tela

preuzimanje

Odluka o izmeni odluke o formiranju komisije za rešavanje reklamacija potrošača

preuzimanje

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja kod JP Toplana Jagodina

preuzimanje

Odluka o organizovanju prevoza radnika

Ako imate bilo kakva pitanja možete nas kontaktirati preko kontakt formulara