Kontakt

Kontakt informacije

Besplatni broj za reklamacije: 0800/035-034
Služba održavanja: 035/8-225-727
Uprava centrala: 035/242-799
Kotlarnica Pivara: 035/252-566
Kotlarnica Kajsijar: 035/8-227-625
Email: jptoplana@gmail.com

Lice zaduženo za zaštitu podataka ličnosti

Dragan Filipović
Telefon: 035/242-799 – lokal 108
Email: toplanapravnasluzba@gmail.com

Kralja Petra Prvog 6, 35000 Jagodina

Sva obaveštenja o trenutnim radovima i planiranim isključenjima pratite na stranici novosti