Postupak prijave reklamacije

Slika-radijatora

Postupak prijave reklamacije

Postupak prijave reklamacije:

1. Telefonom
-Pozivom na besplatni broj za reklamacije 0800/035-034 (svakog radnog dana 07-15 časova)
-Pozovite službu održavanja – broj telefona 035/8-228-727 (svakog dana 07-20 časova). Vaša reklamacija će biti evidentirana i prosleđena nadležnim službama.
– Za korisnike koji se toplotnom energijom snabdevaju iz kotlarnice Sarina međa, pozovite broj 035/252-566 (svakog dana 07-20 časova).
– Za korisnike koji se toplotnom energijom snabdevaju iz kotlarnice Kajsijar, pozovite broj 035/8-227-625 (svakog dana 07-20 časova).

2. Pisanim putem
Zahtev uputiti na adresu JP “Gradska toplana” Jagodina, ulica Kralja Petra Prvog 6, 35000 Jagodina, sa naznakom “REKLAMACIJA”. U zahtevu napišite i broj telefona na koji možemo da Vas kontaktiramo. Najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema zahteva pismeno ćemo Vas obavestiti o Vašem zahtevu.

3. Lično
Obratite se službi naplate na šalterima u prostorijama JP “Gradska toplana” Jagodina, ulica Narodnog fronta 7, koji će evidentirati Vaš zahtev, izdati Vam potvrdu o prijemu Vaše reklamacije i najkasnije u roku od 8 dana od dana prijave reklamacije, odgovoriće po podnetom zahtevu.

4. E-mail
E-mail adresa za prijavu reklamacija je jptoplanareklamacije@gmail.com. Najkasnije u roku od 8 dana dobićete odgovor e-meilom na Vašu reklamaciju.