Author: smilesoft

JP „Gradska toplana” Jagodina obaveštava građane da je u skladu sa članom 28. stav 4 Zakona o komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS”, br. 88/2011, 46/2014 - Odluka US RS, 104/2016 i 95/2018) i članom 87. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS”, br. 88/2021), dostavilo...

Poštovani potrošači, Vaš račun za oktobar 2022. godine iskazan je u punom iznosu. Po završetku grejne sezone, ukoliko ista ne bude produžena, uz poslednji račun obračunaćemo adekvatnno umanjenje, srazmerno broju dana u kojima je vršena racionalizacija potrošnje gasa....

Postupak prijave reklamacije: 1. Telefonom -Pozivom na besplatni broj za reklamacije 0800/035-034 (svakog radnog dana 07-15 časova) -Pozovite službu održavanja - broj telefona 035/8-228-727 (svakog dana 07-20 časova). Vaša reklamacija će biti evidentirana i prosleđena nadležnim službama. - Za korisnike koji se toplotnom energijom snabdevaju iz kotlarnice Sarina međa,...