Odluka o povećanju cena

radijator

Odluka o povećanju cena

JP „Gradska toplana” Jagodina obaveštava građane da je u skladu sa članom 28. stav 4 Zakona o komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS”, br. 88/2011, 46/2014 – Odluka US RS, 104/2016 i 95/2018) i članom 87. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS”, br. 88/2021), dostavilo Gradskom veću grada Jagodine zahtev za davanje saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Gradska toplana” Jagodina o povećanju cena usluga, koja će se primenjivati od 01.10.2023, sa detaljnim obrazloženjem.

preuzimanje  Odluka

 

preuzimanje  Rešenje o davanju saglasnosti

 

preuzimanje  Rešenje