Vesti

JP „Gradska toplana” Jagodina obaveštava građane da je u skladu sa članom 28. stav 4 Zakona o komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS”, br. 88/2011, 46/2014 - Odluka US RS, 104/2016 i 95/2018) i članom 87. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS”, br. 88/2021), dostavilo...