2021

Opis javne nabavke Poziv
Naručilac: JP TOPLANA JAGODINA
Godina plana: 2021
Verzija plana: 1
Datum usvajanja: 01.12.2020


Redni broj nabavke: 2.3.3/21
Predmet javne nabavke: Građevinski radovi – asfaltiranje nakon saniranja havarija na vrelovodnim mrežama
Vrsta nabavke: Nabavka na koju se ZJN ne primenjuje, radovi
Rok: 09.08.2021.god. do 12:00


Redni broj nabavke: 2.3.2/21
Predmet javne nabavke: Građevinski radovi na zameni toplovoda i na saniranju havarija na vrelovodnim mrežama
Vrsta nabavke: Nabavka na koju se ZJN ne primenjuje, radovi
Rok: 04.08.2021.god. do 12:00


Redni broj nabavke: 2.1.15/21
Predmet javne nabavke: Tabletirana so, sitna so nejodirana za hem. pripremu vode
Vrsta nabavke: Nabavka na koju se ZJN ne primenjuje, dobra
Rok: 12.04.2021.god. do 12:00


Redni broj nabavke: 2.2.23/21
Predmet javne nabavke: Servis pumpi i njihovih motora
Vrsta nabavke: Nabavka na koju se ZJN ne primenjuje, usluga
Rok: 19.04.2021.god. do 12:00
Redni broj nabavke: 2.2.24/21
Predmet javne nabavke: Servis zasuna i ravno zapornih ventila
Vrsta nabavke: Nabavka na koju se ZJN ne primenjuje, usluga
Rok: 21.05.2021.god. do 12:00


Datum: 13.04.2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – kupovina Dobara


Datum: 26.03.2021
Pozivi za davanje ponuda za otpadni materijal