2023

Opis javne nabavke Poziv
Redni broj nabavke: 2.1.19/23
Predmet nabavke: Jonoizmenjivačka smola
Vrsta nabavke: Nabavka na koju se ZJN ne primenjuje – dobra
Rok za podnošenje ponude: 08.05.2023. god. do 12:00
Ponude dostavite mejlom ili lično na adresu Narodnog fronta 7. Jagodina 35000


Redni broj nabavke: 2.2.24/23
Predmet javne nabavke: Servis pumpi i el. motora
Vrsta nabavke: Nabavka na koju se ZJN ne primenjuje, usluge
Rok za podnošenje ponude: 10.02.2023. god. do 12:00
Ažurirano “Izmenjen obrazac struktura cene”
Redni broj nabavke: 2.1.17/23
Predmet javne nabavke: Tabletirana so, sitna so nejodirana za hem. pripremu vode
Vrsta nabavke: Nabavka na koju se ZJN ne primenjuje, dobra
Rok za podnošenje ponude: 19.01.2023.god. do 12:00


Redni broj nabavke: 2.1.27/23
Predmet javne nabavke: Građevinski radovi – asfaltiranje nakon saniranja havarija na vrelovodnim mrežama
Vrsta nabavke: Nabavka na koju se ZJN ne primenjuje, dobra
Rok za podnošenje ponude: 10.01.2023. god. do 12:00


Naručilac: JP TOPLANA JAGODINA
Godina plana: 2023
Verzija plana: 1
Datum usvajanja: 16.12.2022