2022

Opis javne nabavke Poziv
Naručilac: JP TOPLANA JAGODINA
Godina plana: 2022
Verzija plana: 3
Datum usvajanja: 01.08.2022


Naručilac: JP TOPLANA JAGODINA
Godina plana: 2022
Verzija plana: 2
Datum usvajanja: 28.04.2022


Redni broj nabavke: 2.2.39/22
Predmet javne nabavke: Usluga projektovanja rekonstrukcije vrelovoda
Vrsta nabavke: Nabavka na koju se ZJN ne primenjuje, usluga
Rok za predaju ponude: 24.10.2022. god. do 12:00


Redni broj nabavke: 2.1.19/22
Predmet javne nabavke: jonoizmenjivačka smola
Vrsta nabavke: Nabavka na koju se ZJN ne primenjuje, dobra
Rok za podnošenje ponude: 28.03.2022. god. do 12:00


Redni broj nabavke: 2.1.17/22
Predmet javne nabavke: Tabletirana so, sitna so nejodirana za hem. pripremu vode
Vrsta nabavke: Nabavka na koju se ZJN ne primenjuje, dobra
Rok za podnošenje ponude: 28.03.2022. god. do 12:00


Redni broj nabavke: 2.2.23/22
Predmet javne nabavke: Servis pumpi i el. motora
Vrsta nabavke: Nabavka na koju se ZJN ne primenjuje, usluge
Rok za podnošenje ponude: 02.02.2022.god. do 12:00
Redni broj nabavke: 2.3.2/22
Predmet javne nabavke: Građevinski radovi na saniranju havarija na vrelovodnim mrežama i zameni toplovoda
Vrsta nabavke: Nabavka na koju se ZJN ne primenjuje,radovi
Rok za podnošenje ponude: 18.01.2022.god. do 12:00


Naručilac: JP TOPLANA JAGODINA
Godina plana: 2022
Verzija plana: 1
Datum usvajanja: 07.12.2021